ANDRES, J. Bytový dům U Vojanky – stavebně technologická příprava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlčková, Jitka Laura

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka

eVSKP id 76120