CHYTKOVÁ, M. Stavebně technologický projekt Výzkumného centra Fakulty informačních technologií VUT v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vlčková, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 76129