DVOŘÁKOVÁ, M. Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotný, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 76111