JELÍNEK, O. Akustické mikroklima nevýrobních objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubina, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Andrys, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 76004