ZÁHORSKÁ, H. Finanční zajištění veřejného investičního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hromádka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Iščuk, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 76066