SEDLÁK, T. Aplikace obnovitelných zdrojů energie v občanských stavbách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

eVSKP id 76034