MUSIL, M. Aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubinová, Olga

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Uher, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 76014