BENDOVÁ, G. Matematické modelování větrových vln [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandora, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Golík, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75983