ŠANDOVÁ, I. Stanovení obsahu vody v zemině metodou EIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pařílková, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotná, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 75978