SKLENÁŘOVÁ, L. Stavebně technologický projekt Bioplynové stanice Pikárec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čech, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 76658