SVITÁK, R. Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kučera, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 76663