RENTKOVÁ, K. Stavebně technologický projekt rekonstrukce budovy magistrátu Brno střed [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Remeš, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 76644