SVOBODA, L. Studie snížení energetické náročnosti bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ostrý, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šteffek, Libor

Navrhovaná známka

eVSKP id 76333