PÁNEK, M. Víceúčelový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Manychová, Monika

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Struhala, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 76216