DVOŘÁK, V. Vytápění staveb. objektu zdroji na různé druhy paliv s vyhodnocením ekonomické výhodnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vališ, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing. Vrána

Navrhovaná známka

eVSKP id 76573