JURKA, V. Návrh vytápění z pohledu primární energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Adam, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 76558