POSPÍŠIL, J. Návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Lhoteckého potoka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dumbrovský, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ručková Sala, Aleksandra

Navrhovaná známka

eVSKP id 76533