PELIKÁN, A. Střecha plaveckého stadionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Stráský, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šopík, Leonard

Navrhovaná známka

eVSKP id 76424