PĚCH, P. Použití speciálních pojiv při recyklaci asfaltových směsí na obalovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Varaus, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Špaček, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 76427