JANÍČEK, J. Školící středisko Zašová - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Posudek oponenta

Kopecký, Lukáš

eVSKP id 76682