PATOČKA, B. Penzion Skalka-stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Henková, Svatava

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štěrba, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 76643