KREJČOVÁ, J. Montovaná hala s administrativní budovou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Čírtek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bažant, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 76387