FIALA, Z. Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály a CNC technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bach, Pavel

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Petrů,, Jana

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 69023