SVOBODA, T. Konstrukční návrh mobilního štěpkovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, Jan

Práce byla zpracována pro vlastní potřebu, prototyp byl vyroben a je funkční. Druhé provedení bylo zpracováno pro využití výrobcem malotraktorů VARI, který předpokládá sériovou výrobu štěpkovače. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šuranský, Michal

Študent vytvoril návrh mobilného štepacieho adaptéru pre malotraktory VARI. Vychádzal pritom z doterajších konštrukčných riešení, ktoré zdokonaľoval. Vytvoril funkčný prototyp, ktorý overil a následne ešte zdokonalil. Študent slpnil ciele práce v plnom rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 73948