KRÁĽOVÁ, Z. Muzeum módy - Tokyo 2010 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Studentka Zuzana Králová řešila návrh novostavby muzea módy 20. století ve světové metropoli Tokiu v kontextu centra "ulice módy", kde jsou soustředěny prodejny všech významných světových značek tohoto oboru. Zadání je převzato z mezinárodní soutěže, která definovala rozsáhlý a náročný stavební program na velmi stísněné parcele při požadavku na vytvoření výrazné výškové dominanty v této části města. Diplomantka věnovala značnou část energie hledání konceptu muzea a odpovědi na otázku, jak vystavovat módu v těchto poměrně stísněných podmínkách, zajistit komfort vnitřních prostor, bezkolizní provoz v objektu atd.. Myslím, že se jí to vše podařilo splnit velmi dobře. Navíc její koncept vnitřního výstavního prostoru vychází a pracuje s tektonikou stavby, hlavní nosnou konstrukcí budovy, která je zredukována na nezbytné minimum a maximálně ho tak uvolňuje. Silueta výškové budovy je pak definována lehkým pláštěm z ETFE fólie, reminiscence na štíhlou modelku v elegantních šatech. Myslím, že jde i po mnoha pochybách vyslovovaných diplomantkou v průběhu hledání tohoto řešení, o velmi zdařilý projekt dokladující její schopnosti vytvořit pro dané zadání odpovídající prostor. Otázky a náměty k obhajobě: Vysvětlete prosím systém garážování vozidel v suterénu budovy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A zodpovědný
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mrva, Kamil

Práce je zpracována od analýzy až po detail konstrukcí věrohodně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Jedná se o návrh výškové budovy na frekventované ulici. Koncept je založený na vertikálním řazení historie módy, je přijatelný vůči zadání. Navržené zásobovaní - vjezd nákladního vozidla z úzké ulice je diskutabilní
Architektonické řešení C Na pohled organická stavba působí vzdušným dojmem. Propojení jednotlivých úrovní muzea se zavěšením exponátů je originální. Organika se projevuje i v dispozičním řešení. Některé vnitřní prostory by zasloužily variantní řešení, např. 21NP s pravoúhlými příčkami působí nejednotným dojmem vůči organické struktuře celého objektu.
Provozní řešení C Vstupní prostor v přízemí je na úkor zásobování omezen. Diskutabilní je před prostor s turnikety, působící stísněně. Vertikální pohyb je zajištěn dvěma schodišti a výtahy. Chybí výkresy půdorysů suterénních prostor.
Technicko konstrukční řešení C Je navržen železobetonový systém sloupů a desek v kombinaci ocelových příhradových konstrukcí. Systém je odpovídající výškové stavbě. Důležitá bude "otázka" statického posouzení a založení stavby v daném prostředí
Formální úroveň C Formální úroveň je vypovídající zpracovateli diplomní práce. Prezentace analýzy, konceptu a návrhu stavby je přehledná. Grafická úroveň je přijatelná diplomnímu projektu. Modelové zpracování nebylo předloženo
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 31421