BUC, J. Návrh počítačové sítě pro moderní rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Velmi dobrá práce dovedená až do podrobného prováděcího projektu. Autor Prokázal velmi dobré teoretické znalosti a schopnost tyto znalosti využít při praktickém návrhu. Doplňující otázky: 1. Jak byste chránil aktivní prvky a připojené uzly před nebezpečím blesku u přívodu z internetového připojení? 2. Jakým způsobem jste provedl odhad ceny instalace a měření?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jordán, Vilém

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70730