KŘÍŽEK, Š. Personal mythology [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Houser, Milan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Meduna, Marek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 72049