DRUCKMÜLLEROVÁ, H. Application of Adaptive Filters in Processing of Solar Corona Images [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Martišek, Dalibor

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horová, Ivana

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Rušin, Vojtech

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

eVSKP id 69016