BUCHTA, S. Dřevo a vnitřní prostředí staveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hirš, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Drápal,, Radim

Navrhovaná známka

Vaverka,, Jiří

Navrhovaná známka

Kabele,, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 77475