FIALA, A. Úprava betonové průvlakové konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Perla, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klusáček, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 77650