LAJTKEPOVÁ, L. Znojmo, obnova domu Malá Františkánská č.121 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojtová, Lea

Navrhovaná známka

Balíková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vaněk, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 77684