CZÍRIA, K. Vybudování výškové sítě s využitím elektronické nivelace. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bureš, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sláma, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 77594