BABIK, J. Analýza příčin zřícení RD během výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnad, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bažant, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 77530