BORKESZ, M. Autoservis s čerpací stanicí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Barnat, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pilgr, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 77569