BERGER, P. Organizace projektu výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Waldhans, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Výšek, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 77549