CHVOJKA, M. Novostavba rodinného domu, Javorníček [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Lubor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalivoda, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 77759