HARTENBERGER, L. Stavebně technologická studie přestavby zemědělského objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlčková, Jitka Laura

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

eVSKP id 77716