HALAJOVÁ, A. Tvorba účelové mapy v systému Microstation [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ježek, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Fišer, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 77706