HÁJKOVÁ, K. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sátora, Josef

Navrhovaná známka

Hradil, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bolkovec, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 77705