HLAVOŇ, M. Deskový most přes řeku Krupou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koláček, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Panáček, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 77728