VAŇKOVÁ, K. Zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vendlová, Lucie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Wierzbická, Helena

Navrhovaná známka

eVSKP id 77600