FRIDRICH, M. Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Holešově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišarová, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Oravec, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 77665