LÍM, Š. Novostavba rodinného domu s pedago-psychologickou poradnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišarová, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Blažek, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 77690