BARTÁK, M. Rodinný dům ve svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šuhajda, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šuhajdová, Ing Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 77540