KONEČNÝ, P. Vyhodnocení ztrát vody pro vybraná tlaková pásma města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Tuhovčák, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dvořák,, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 77842