JUNKOVÁ, K. Dřevěná nosná konstrukce patrového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Straka, Bohumil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šmak, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 77793