JOHN, J. Polyfunkční rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Brukner, Bohuslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janovský, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 77790