INDROVÁ, M. Možnosti využití koučování v práci stavebních a pozemkových úřadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Linkeschová, Dana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vejvoda, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 77765