KRAMOLIŠ, J. Rodinný dům ve Štramberku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Donaťáková, Dagmar

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Berka, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 77874