ŠŤASTNÁ, V. Výroba dámské konfekce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Alois

Navrhovaná známka

Donaťáková, Dagmar

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Svoboda, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 78188